DLM specjalizuje się w produkcji systemów ochronnych od ponad 50 lat.

Firma zobowiązała się do całkowitej ekologicznej transformacji swoich produktów i procesów produkcyjnych do 2025 roku.

Personel DLM jest bijącym sercem tej niezwykłej ekologicznej transformacji, która przekształca się w konkretne działania zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym.

Nasza transformacja ekologiczna jest konkretnym zobowiązaniem wobec naszych rodzin, dzieci i przyszłych pokoleń do zmniejszenia wpływu naszych produktów i procesów na środowisko, co jest mocno zakorzenione w GREEN DEAL DLM.

DLM da oltre 50 anni è un’azienda specializzata nella produzione di sistemi di protezione.

La società si è impegnata, entro il 2025, ad affrontare una totale transizione ecologica dei propri prodotti e processi produttivi.

Lo Staff di DLM è il cuore pulsante di questa straordinaria transizione ecologica, che si trasforma in azioni concrete sia a livello professionale che personale.

La nostra transizione ecologica è un impegno concreto nei confronti delle nostre famiglie, dei nostri figli e delle generazioni future, per ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti e processi, che trova solide fondamenta nel GREEN DEAL DLM.

La nostra LINEA GREEN realizzata con plastiche di seconda vita è il risultato del nostro impegno verso l’ambiente.

I nostri prodotti ECO sono certificati PSV (Plastica Seconda Vita) e rispondono ai requisiti della ISO 14021.
La linea ECO ci permetterà di contribuire ad evitare l’emissione di circa 800.000 kg di CO2 equivalente.

Tutti gli articoli ECO saranno nuovamente riciclabili in ottica di economia circolare.

DLM quotidianamente si impegna nello sviluppo di idee e soluzioni per soddisfare la sostenibilità economica, sociale ed ambientale, accogliendo sfide di miglioramento continuo.

Owoc naszych wysiłków? Coraz bardziej zielony katalog!

Pobierz i poznaj wszystkie szczegóły

Od 2019 r. firma DLM zainwestowała w wymianę 65% swoich zakładów produkcyjnych, instalując najnowocześniejszy sprzęt, który zmniejszył zużycie energii o 30%.

W 2021 r. uruchomiliśmy nasz system fotowoltaiczny, który pozwala nam, dzięki energii słonecznej, zaspokoić 35% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Szkolenia, podnoszenie świadomości i zaangażowanie całego naszego ZESPOŁU były czynnikami sukcesu w zakresie świadomego wykorzystania sprzętu i surowców.

Nasza linia GREEN LINE wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest wynikiem naszego zaangażowania w ochronę środowiska.

Nasze produkty ECO posiadają certyfikat PSV (Plastic Second Life) i spełniają wymagania normy ISO 14021.
Linia ECO pozwoli nam uniknąć emisji około 800 000 kg ekwiwalentu CO2.

Wszystkie przedmioty ECO będą ponownie nadawać się do recyklingu w związku z gospodarką o obiegu zamkniętym.

DLM codziennie dąży do opracowywania pomysłów i rozwiązań, aby sprostać zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i środowiskowemu, podejmując wyzwania związane z ciągłym doskonaleniem.