Dzięki ciągłym informacjom zwrotnym od klientów, nasza firma opracowuje produkty, które odpowiadają na najbardziej krytyczne problemy napotkane w ostatnich latach. W rzeczywistości poświęcamy czas i zasoby na badania i rozwój nowych procedur i rozwiązań, a także wyspecjalizowany personel wewnętrzny i konsultacje z inżynierami motoryzacyjnymi.

Oto nasze zalety jakościowe:

Time saving

Skrócenie czasu montażu: osłony są w ten sposób wolne od koncepcji mocowania gwintowego i teoretycznie zwiększa się produkcja (na 8-godzinnej zmianie: +60%).

Poka Yoke

„Odporny na błędy”: oznacza wybór projektu, który nakładając ograniczenia na zastosowania produktu, zmusza użytkownika do jego prawidłowego stosowania. Bezpośrednia identyfikacja produktu – jednoznaczna i jednoznaczna – ułatwia jego montaż i użytkowanie, co skutkuje zmniejszeniem liczby kodów.

Stock saving

Redukcja przestrzeni magazynowej (w celu rozwiązania problemu zakotwiczenia unikalnych wątków), uproszczenie BOM-ów, ujednolicenie produktów

Patented

Typ produktu: opatentowane nakładki męskie i nakładki easy cap

Produkty niestandardowe

Dla klientów, którzy wymagają nakładki lub ochrony, która nie należy do standardowego asortymentu DLM, opracowujemy produkt ad hoc dla konkretnej wymaganej ochrony.