Po patentování a konstrukci našich výrobků jsme se rozhodli vytvořit plnohodnotnou vlastní nástrojárnu. Úkolem bylo uspokojit nejen interní potřeby údržby, ale také naléhavou poptávku automobilového průmyslu po výrobě na míru.

Abychom mohli pozorněji a moderněji reagovat na nové požadavky, vytvořili jsme nejprve novou pobočku společnosti, vybavenou obráběcími centry, drátovou a drážkovou erozí. Současně bylo nutné investovat do vytvoření technického oddělení, které je schopno sledovat celý výrobní proces po boku zákazníka. Od vývoje celé součásti až po konečný výsledek ochrany, a to v součinnosti s vlastními odděleními výzkumu a vývoje a UT zákazníka.

Dopo aver brevettato ed ingegnerizzato i nostri prodotti, abbiamo deciso di sviluppare una vera e propria attrezzeria interna. La sfida era soddisfare non soltanto le necessità di manutenzione interna, ma anche l’impellente domanda del settore Automotive di una produzione customizzata.

Per riuscire a rispondere alle nuove richieste in modo sempre più attento e avanzato abbiamo anzitutto creato un nuovo ramo d’azienda, provvisto di centri di lavoro, erosioni a filo e tuffo. Parallelamente è stato necessario investire nella creazione di un Ufficio Tecnico in grado di seguire, fianco a fianco al cliente, l’intero processo produttivo. Dallo sviluppo di tutto il componente fino al risultato finale della protezione, in sinergia con gli enti R&D e UT del cliente stesso.

prodotti-custom-tappi-personalizzati

To nám umožnilo stát se referenčním hráčem v automobilovém průmyslu v oblasti ochran a zároveň společně s našimi zákazníky vyvíjet zakázkové projekty. Často se totiž setkáváme s potřebou výrobku, který nepatří do standardního sortimentu společnosti DLM. V těchto případech je proto nezbytné začít s nápadem a návrhem speciálně prostudovaným pro danou ochranu. Po sdílení 2D návrhu přejdeme k realizaci 3D vzorku a poté celý proces završíme výrobou sériové formy.

Questo ci ha permesso di diventare un player di riferimento per il settore automobilistico nell’ambito delle protezioni e allo stesso tempo di sviluppare progetti custom insieme ai clienti. Spesso, infatti, ci viene presentata l’esigenza di un prodotto che non appartiene alla gamma standard di DLM. In questi casi è quindi indispensabile partire da un’idea e da un disegno studiato ad hoc per quella specifica protezione. Dopo aver condiviso il progetto 2D, si passa alla realizzazione del campione 3D, per poi ultimare il processo con la produzione di uno stampo di serie.

prodotto_custom-1

Produkty

Naše výrobky jsou prozkoumány, navrženy a zkonstruovány tak, aby chránily závity a zabránily vnější kontaminaci.