Po opatentowaniu i opracowaniu naszych produktów zdecydowaliśmy się na stworzenie w pełni rozwiniętego wewnętrznego warsztatu narzędziowego. Wyzwaniem było zaspokojenie nie tylko wewnętrznych potrzeb konserwacyjnych, ale także pilnego zapotrzebowania sektora motoryzacyjnego na niestandardową produkcję.

Aby móc odpowiedzieć na nowe wymagania w bardziej staranny i zaawansowany sposób, najpierw stworzyliśmy nowy oddział firmy, wyposażony w centra obróbcze, erozję drutową i wgłębną. Równolegle konieczne było zainwestowanie w stworzenie Działu Technicznego, który byłby w stanie śledzić cały proces produkcji wraz z klientem. Począwszy od opracowania całego komponentu, aż po końcowy efekt zabezpieczenia, w synergii z własnymi działami badawczo-rozwojowymi i UT klienta.

Dopo aver brevettato ed ingegnerizzato i nostri prodotti, abbiamo deciso di sviluppare una vera e propria attrezzeria interna. La sfida era soddisfare non soltanto le necessità di manutenzione interna, ma anche l’impellente domanda del settore Automotive di una produzione customizzata.

Per riuscire a rispondere alle nuove richieste in modo sempre più attento e avanzato abbiamo anzitutto creato un nuovo ramo d’azienda, provvisto di centri di lavoro, erosioni a filo e tuffo. Parallelamente è stato necessario investire nella creazione di un Ufficio Tecnico in grado di seguire, fianco a fianco al cliente, l’intero processo produttivo. Dallo sviluppo di tutto il componente fino al risultato finale della protezione, in sinergia con gli enti R&D e UT del cliente stesso.

prodotti-custom-tappi-personalizzati

Pozwoliło nam to stać się graczem referencyjnym dla sektora motoryzacyjnego w dziedzinie zabezpieczeń, a jednocześnie opracowywać niestandardowe projekty wspólnie z naszymi klientami. W rzeczywistości często spotykamy się z zapotrzebowaniem na produkt, który nie należy do standardowego asortymentu DLM. W takich przypadkach niezbędne jest zatem rozpoczęcie od pomysłu i projektu opracowanego specjalnie dla tego konkretnego zabezpieczenia. Po udostępnieniu projektu 2D przechodzimy do realizacji próbki 3D, a następnie kończymy proces produkcją formy seryjnej.

Questo ci ha permesso di diventare un player di riferimento per il settore automobilistico nell’ambito delle protezioni e allo stesso tempo di sviluppare progetti custom insieme ai clienti. Spesso, infatti, ci viene presentata l’esigenza di un prodotto che non appartiene alla gamma standard di DLM. In questi casi è quindi indispensabile partire da un’idea e da un disegno studiato ad hoc per quella specifica protezione. Dopo aver condiviso il progetto 2D, si passa alla realizzazione del campione 3D, per poi ultimare il processo con la produzione di uno stampo di serie.

prodotto_custom-1

Produkty

Nasze artykuły są badane, projektowane i konstruowane w celu zabezpieczenia gwintów i zapobiegania zanieczyszczeniom zewnętrznym.